Na Šumavě proběhne vzdělávací a tréninkový kurz s tématem šetrného turismu

Autor: KV <vlaskova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 19. 06. 2007

Regionální rozvojová agentura Šumava společně se Správou NP a CHKO Šumava
oslovují zájemce o problematiku šetrného turismu
s nabídkou účasti ve vzdělávacím a tréninkovém kurzu,
jež se bude konat v rámci projektů Šetrný turismus – šance pro BR Šumava a Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava
od července do října tohoto roku v našem regionu.

Program 5 seminářů a 2 exkurzí (viz příloha) je postaven jako otevřený. Proto velice uvítáme podněty k doplnění o tom, co by Vás nejvíce zajímalo z daného oboru.

Pozvánky k jednotlivým tématům Vám budou zasílány elektronickou poštou, pokud o to projevíte zájem a budete nás kontaktovat.

K úvodnímu semináři s tématem šetrného turismu si Vás dovolujeme pozvat

ve čtvrtek 12.7. 2007 v 9.30 hod.

do Ingo Hotelu Arnika v Kubově Huti.

Pro koho: Místní poskytovatelé služeb v turismu, starostové obcí a zastupitelé, učitelé, noví zájemci o podnikání v šetrném turismu

Obsah: Praktické aspekty šetrného turismu doplněné nezbytnou teorií

Forma: Soubor půl až jednodenních přednáškových bloků kombinovaný s dvěma terénními exkursemi

Termín: červenec – říjen 2007

Místo: Zařízení cest. ruchu v regionu (Kubova Huť, Zdíkov, Srní, Běšiny, Dobrá Voda…)

Přednášející: Specialisté v oboru šetrného turismu

Semináře i exkurse vč. stravování jsou bezplatné.

Lze navštívit i jednotlivé vybrané semináře.

Po závěrečném bloku přednášek účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování.

Druhá etapa aktivity je připravována na období zima 2007 – jaro 2008 a bude orientována na představení a diskusi námětů vzešlých z kulatých stolů konaných aktuálně v průběhu období zima 2006 – podzim 2007.

Děkujeme za potvrzení účasti.

Zároveň děkujeme za šíření této informace v okruhu Vám známých potenciálních zájemců.Další podklady k seminářům:

Program kurzů

Pozvánka

Průvodní slovo

Kontaktní údaje:

Vladimír Silovský
RRA Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
vladimir.silovsky@rras.cz
tel. 380 120 273, 605 351 714

Kateřina Vlášková
RRA Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
vlaskova@rras.cz
tel. 380 120 263, fax 380 120 272