Volarské slavnosti dřeva 2008

Autor: KU <kuncl(at)rras.cz>, Téma: Czech, Vydáno dne: 25. 07. 2008

Ukázky tradičních řemesel a prací, lidový trh a řada kulturních vystoupení a sportovních soutěží tvoří základ programu Volarských slavností dřeva. Jejich 15. ročník se ve Volarech na Prachaticku uskuteční v sobotu 23. srpna a v neděli 24. srpna 2008.

Město Volary se rozprostírá v rozsáhlé kotlině 760 m n.m. uprostřed luk, plání a lesů mezi tisícimetrovými šumavskými vrcholy, ležící na Volarském potoku. Ze všech stran z Volar je výhled na hluboké lesy.

K jeho zajímavostem patří zachované unikátní staré dřevěné domy alpského stylu. Jsou to roubené nebo poloroubené domy s podkrovní světnicí, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a dlouhou šindelovou střechou zatíženou kameny, která zakrývala obytnou část, chlév, stáj i stodolu.

Město Volary bylo v minulosti a je i dnes známo dřevozpracujícím průmyslem. Už v dávné minulosti bylo centrem zpracování dřeva, žilo zde mnoho řemeslníků, kteří vyráběli různé výrobky z kvalitního šumavského dřeva. Bývala zde nová a stará pila, bednárna, dílna na sesazování dýh, truhlářské provozy. Mnoho lidí se živilo prací se dřevem a od roku 1873 zde dokonce působila odborná dřevoobráběcí škola.

Volarské slavnosti dřeva tak navazují na dávnou tradici a připomínají všem návštěvníkům, kteří se sjíždějí z celé republiky, z Německa i z Rakouska historii města Volary a to je práce se dřevem.

Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá, řemesla. A že je o tuto akci čím dál větší zájem, dokazuje stále se navyšující počet řemeslníků ochotných zde předvádět své umění a stále narůstající počet návštěvníků.

Na náměstí bývá pravidelně předváděna výroba tesaných trámů, dřeváků, dlabaných misek, košů, dřevěných okapů, dřevěného potrubí, různých řezeb – betlémovými figurkami počínaje a obrazovými rámy konče. Vedle řemeslníků pracujících se dřevem jsou zastoupeni na slavnostech kováři, kameníci, keramici, krajkáři, pradlena a další.

Další částí programu je mezinárodní zábavná soutěž o putovní dřevák. V pěti dřevařských disciplínách soutěží s domácím sportovním družstvem čtyřčlenná družstva z partnerských měst z Rakouska a Německa. Vítěz získává obří putovní volarský dřevák.

Za zmínku jistě také stojí nedělní dřevácký průvod. Všichni jeho účastníci musí být obuti v dřevěné obuvi a agentura starající se v Čechách o zápisy do Guinessovy knihy rekordů pečlivě kontroluje, zda by mohl být případný rekord zapsán.

Program – sobota 23.8.2008
09,00 – 09,15 – Slavnostní zahájení - starostka města + celebrita
09,15 – 10,00 - Vystoupení skupiny Hamleti
10,00 – 10,20 - Historický šerm skupiny Uther
10,20 - 11,00 – Vystoupení skupiny Hamleti
11,00 - 11,30 - Historický šerm skupiny Uther
11,30 - 12,00 – Vystoupení skupiny Hamleti
12,00 – 13,30 – program zajišťuje město Volary - ( ZUŠ )
13,30 – 16,30 – Soutěže
16,30 – 17,00 – Pouličníci – staropražské a jarmareční písničky
17,00 – 17,30 – Pohádka „Bajaja“ - pro děti i dospělé Divadlo Studna Hosín
17,30 - 18,00 - Pouličníci – staropražské a jarmareční písničky
18,00 - 19,00 - Technická pauza
19,00 - 24,00 - Countrybál se skupinou Weekend
24,00 – - Ohňostroj

Slavnosti moderuje Miroslav Mareš

Program – neděle 24.8.2008
09,00 – 09,10 - Zahájení programu
09,10 – 09,40 - Kejkle kejklíře Vítka
09,40 – 10,00 – Zápis účastníků do průvodu
10,00 – 10,30 – Průvod v dřevákách

Nedělní program moderuje na chůdách Kejklíř Vítek.