Večerní paralelní snowboardslalom

Autor: MK <kytlicova(at)rras.cz>, Téma: Czech, Vydáno dne: 29. 01. 2009

Krajský svaz lyžařů - úsek snowboardingu SK Snowriders Vimperk pořádá dne 6.2.2009 v lyžařském areálu Zadov na Šumavě /sjezdovka Kobyla/ otevřený krajský přebor Jihočeského kraje.

Propozice/kategorie: mladší žactvo – do 13 let, starší žactvo - 14-15 let, dorost - 16-17 let, muži, ženy - nad 18 let, Pozn.: závodníci se musí prokázat platnými průkazy (OP,ZP, Svaz lyžařů)

Adresa sportovní kanceláře: SK Snowriders Vimperk, 1. máje 268, 385 01 Vimperk Kontaktní osoba: Josef Bejček – 388 412041, 606 306 470 josef.bejcek@seznam.cz, www.snowriders.cz fax: 388 412017

Přihlášky: závazné přihlášky zasílejte do 4. února 2009 na adresu závodní kanceláře, nebo na mail Josef.Bejcek@seznam.cz, nebo na adresu ZŠ TGM Vimperk, 1.máje 268, 385 01 Vimperk. Přihlášky je možné podat také přímo v místě a v den závodu a to do konce prezentace. V případě naplnění tratě (maximálního počtu závodníků), si pořadatel vymiňuje uzavřít startovní listinu. Pořadatel může doplnit závodníky do maximálního limitu propustnosti tratě. V případě nedostatečného počtu závodníků v kategorii (4), ji pořadatel zruší a závodníka přeřadí do vyšší kategorie.

Startovné: Členové SK Snowriders Vimperk a Svazu lyžařů zdarma, děti 50,- Kč juniorská a dospělá ktg. 100,- Kč. Prezence: závodní kancelář v prostorách domečku spodní stanice vleku Kobyla, v jeho levé části. Prezence závodníků bude probíhat 6.2.2009 od 16.30 do 17.30. Závodníci nebo jejich zástupci předloží platné doklady totožnosti. U závodníků starších 15 let doloží totožnost občanským průkazem, pasem, apod. Technická porada 6.2.2009 v 17.45 v budově závodní kanceláře za účasti zástupců závodníků - organizace závodu, technické dotazy.

Pravidla: Disciplina – paralelní snowboard slalom. Závodníci seřazení podle kategorií nejprve absolvují jednokolovou kvalifikaci,přičemž pojedou v obou drahách. Pak bude následovat rozřazení podle počtu závodníků a výsledků kvalifikace ( např. 1. proti16. atd).Do dalšího kola postupuje vždy vítěz. Na závěr se pojedou finálové jízdy o první místo a poražení ze semifinále o 3. místo. V případě neprojetí trati následuje diskvalifikace. Pořadatel si vymiňuje právo snížení počtu závodníků do pavouka (nepříznivé podmínky, nepředpokládané problémy technického charakteru apod.)

Diplomy a medaile pro první tři v každé kategorii zajišťuje Krajský svaz lyžařů, další ceny pořadatel ze sponzorských darů. V případě, že závod bude na 1. třech místech obsazen závodníky jiných krajů, bude vyhodnocení 1. tří závodníků Jč. kraje provedeno zvlášť.

Další informace: Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí. Podmínkou startu je ochranná přilba. Za startovní číslo bude účtována záloha 200,- Kč. Při pobytu na závodních svazích je třeba dbát pokynů pořadatele Charakteristika trati slalomu: střední svah s 15-20 brankami s bezpečným dojezdem Pořadatel si v případě nepředvídaných okolností vymiňuje právo změny programu. V případě nedostačujících sněhových podmínek bude závod odvolán - všichni zúčastnění budou včas informováni - nejpozději do 5.2.2009 do 12.00.

Program: 16.30 - 17.30 - prezentace, 17.20 - 17.50 - prohlídka trati, 18.00 - 19.30 - kvalifikace, 20.00 - 21.00 - vyřazovací jízdy, finále, 21.00 - 21.45 - vyhlášení výsledků