Ruční výroba skleněných korálků – páteříků na sklářském kahanu

Autor: MK <kytlicova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 19. 02. 2009

kahan wudy nahrdelnikStředisko ekologické výchovy v Kašperských Horách organizuje další akce z Programů pro veřejnost, připravovaných Správou Národního praku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Hosté Návštěvnického centra dřevařství na Modravě měli 11. února možnost nahlédnout do tajů sklářského řemesla a seznámit se s zajímavou výrobou skleněných vinutých perel u sklářského kahanu. Tato práce měla na Šumavě velkou tradici v 15. až 19. století. Například v bývalém Králováckém dvorci Antýgl založil Jan Fuchs ze Svojše malou sklárnu na duté sklo a páteříky, což jsou korálky do růženců. Jedna z nejstarších skláren – hutí na páteříky stála v osadě Mochov . Skláři zde pracovali již před rokem 1494.

V dnešní době se výrobou zabývá paní Jana Wudy z Nezdic na Šumavě, která přiblížila všem přítomným v Návštěvnickém centru celý pracovní postup.

V žáru sklářského kahanu se nahřívají tyčinky kompozitního skla, sklo křehne, taje a navíjí se na kovové tyčinky. Proto se jim říká vinuté perly neboli vinutky. Ještě za horka se korálky zdobí skleněnými nitkami. Poté putují do nádoby s granulátem, který zpomaluje proces chladnutí a sníží napětí ve skle tak, aby později korálek nepraskl.

Hosté se zájmem sledovali postup výroby a většina využila příležitosti vyrobit si samostatně svůj vlastní první korálek.

„Pokud budete mít zájem vidět opět paní Janu Wudy při práci se sklářským kahanem, přijeďte ve středu 25. 2. 2009 do informačního střediska Správy NP Šumava v Kašperských Horách, můžete si vše od 11:00 do 16:00 hodin vyzkoušet také. Rádi vás zde přivítáme,“ pozvala další hosty paní Ing.Milada Janošíková ze Střediska ekologické výchovy v Kašperských Horách.

Jana Zvettlerová, tiskový referent Správy NP a CHKO Šumava