Zámecký areál v Chanovicích je o prázdninách otevřen každý den

Autor: KU <kuncl(at)rras.cz>, Téma: Tipy na výlety, Vydáno dne: 22. 07. 2009

Chanovice Nechte se od nás pozvat do obce Chanovice, která se nachází uprostřed trojúhelníku tvořeného městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje.
Celý zámecký areál Chanovice je kulturní památkou ČR a je oceňován pro zachovalost a celistvost tradiční české vesnice, čítající původně zámek, hospodářský dvůr, park, kostel, faru, sýpku, kampeličku, obecnou školu, poštu, obecní úřad, hájenku, pivovar a desítky původních domků. Vše je zasazeno do krásné kopcovité krajiny se smíšenými lesy, rybníky, polními cestami a kamenitými pahorky.Můžete se také kochat výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy.

Stálé výstavy:
- Expozice lidových řemesel Pošumaví ve zrekonstruovaných sklepeních zámku je věnovaná tradičním řemeslům a životu venkova v 18. a 19. století. Tisíce kusů řemeslného a zemědělského náčiní, předměty běžné denní potřeby.
- Galerie Nositelů tradice lidových řemesel významných řemeslníků z celé ČR oceněných Ministerstvem kultury ČR od roku 2001. Titul zatím obdrželo jen třicet sedm lidí. Tradice, záchrana lidových řemesel, české materiály, původní technologie.

Výstavy přes prázdniny:

- „Tradice a krása řemesla“ , práce studentů a pedagogů SŠ Oselce oborů umělecké zpracování dřeva a kovů
- „Expedice Tibet“ , fotografie Jany Dvorské a Miloše Kašpara z dvouměsíčního cestování po himalájských velehorách
- „Bytosti ze Zámečku“ , výtvarné práce, sochařská díla, fotografie studentů umělecko-průmyslové školy z Plzně

Letos pro všechny snížené jednotné vstupné k 15. výročí zahájení obnovy a záchrany zámeckého areálu. Vše výše uvedené lze vidět s průvodkyní za cenu 40,- Kč na osobu.

Co jinde v Plzeňském kraji neuvidíte:
- Skanzen - Expozice lidové architektury jihozápadních Čech, záchranný projekt lidových staveb z Šumavy a Pošumaví. Přeneseno a znovu postaveno nyní čtrnáct větších objektů a pět objektů drobné architektury. Další ve výstavbě především v rámci pracovně naučných dobrovolnických pobytů.
- Dlouhodobý projekt Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Otevřeno s průvodcem každý den mimo pondělí.

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice:
- leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
- květen: sobota a neděle 10.00 – 16.00 hodin
- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin
- září: sobota a neděle 10.00 – 16.00 hodin
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě
( Prohlídky skupin lze domluvit i mimo uvedenou otevírací dobu.)