Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


Czech

* Klostermannova cesta

Vydáno dne 20. 08. 2008 (6777 přečtení)

Když j(e)dete Šumavou, nemůžete nenarazit na jméno Karla Klostermanna. Klostermannova cesta a stezka, Klostermannova chata, Klostermannovy skály, Klostermannova socha na Javorníku. Jméno spisovatele, který příběhy svých knih vystavěl na znalosti šumavského hvozdu a jeho obyvatel je již trvale spojeno s místní krajinou a kulturou.

Jednou z turistických cest nesoucí jméno právě Karla Klostermanna (1848-1923) je i v celé své délce modře značená turistická trasa spojující město Hartmanice přes Rejštejn, Kašperské Hory, Mílov, Nicov, Královský Kámen, Javorník a Vacov s městem Volyní. V celé své délce měří zhruba 43 km.

Mnohá zastavení na této cestě jsou přímo či nepřímo spojená s životem a dílem Karla Klostermanna.

Vydejme se nyní na některá z nich.

Obec Vacov

Obec Vacov leží v nadmořské výšce 728 m. První zmínky o vsi jsou z roku 1352. Dominantou obce je pseudogotický kostel svatého Mikuláše, postavený v letech 1889 - 1890. Tradičně se zde držela výroba dřevěného zboží, hlavně hraček.

Vacov je dejištěm románu K.Klostermanna Ecce homo.

Javorník KK na JavorníkuRozhledna Javorník

Osada Javorník leží na úpatí stejnojmenné hory v nadmořské výšce 1065,7m.n.m.

Javorník a okolní krajinu často a rád Karel Klostermann navštěvoval. Situoval sem také děj řady svých románu a povídek. Byl iniciátorem myšlenky vybudovat na vrcholu Javorníka rozhlednu. V místním parčíku můžeme navštívit i spisovatelovo památník.

V Javorníku začíná i naučná stezka vedoucí mimo jiné k rotundové kapli sv. Antonína. Kaple byla vysvěcena 4.srpna 1940, poté, co došlo roku 1938 k odtržení Sudet. Javorník se tehdy stal nejvyšší horou protektorátu Čechy a Morava. Zasvěcení kaple sv.Antonínovi bylo zvoleno záměrně, proto aby bylo připomenuto křestní jméno významného politika a státníka I.CSR Antonína Švehly (1873-1933).

Zřejme největší turistickou atrakcí v Javorníku je Klostermannova rozhledna na vrcholu Javorník, z které je možno přehlédnout nejen skoro celou Šumavu, ale i části jejího podhůří.

Nejlépe zachovalým objektem původní lidové architektury ve vsi je roubený domek čp.29.

Královský kámen

Spolu se Ždánovem a Javorníkem je jedním z vrcholů v Javornické hornatině, vypínající se nad obcí Nicov do výšky 1058,3 m.n.m. Na vrcholu je výrazný skalní útvar s mrazovými sruby. Kdysi odtud býval rozhled na velkou část Šumavy, nyní je téměř zarostlý okolním lesem.

Zajímavostí je kamenná kaplička vytesaná do jedné ze skal.

Obec Nicov

Nicov je malá obec pod vrchem Královský Kámen u silnice z Kašperských Hor do Stach. Původní zmínky o osadě se dochovaly již z roku 1295. Turisticky zajímavý je zde kostel sv. Martina, pozdně románská stavba z počátku 13. století. V druhé polovině 17. století byl barokně přestavěn.

Nedaleko Nicova se také nachází kopie unikátní historické památky, takzvaného kohoutího kríže. Původní poničený kříž z roku 1890 byl restaurován a v současné době je umístěn ve sbírce kašperskohorského muzea. Kříž je ozdoben cennými detaily znázorňujícími nástroje Kristova umučení. Podobným křížům se znázorněním nástrojů Kristova umučení se říká Arma Christi a najít je můžeme hlavně v sousedním Bavorsku, kde byly velice oblíbeny.

U kříže je malé pěkné posezení s nádherným výhledem.

Pokračujeme-li dále po modré, směrem ke Kašperským horám, přijdeme do údolí Zlatého potoka , nebo také Amálina údolí.

Jedná se o kaňonovité údolí s rozsáhlým prameništěm na svazích Ždánova. Území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1994 a má rozlohu pres 80 ha. Středem tohoto území protéká potok lemovaný typicky šumavskou flórou a hojnou faunou. Všude zde v okolí se setkáváme s pozůstatky hornické činnosti. Příkladem muže být Štola Naděje. V ní najdeme na 3 km chodeb. V oblasti Suchého vrchu nad štolou Naděje je asi dva tisíce jam ze 14. století -stopy po dolování. Na této cestě se také setkáváme s naučnými trasami Cestou Zlatokopů a Stezkou strážců hranice, která se na svých stanovištích zabývá historií ostrahy státní hranice.

Kašperské Hory Kašperské HoryRadnice Kašperské Hory

Město Kašperské Hory se nachází v nadmořské výšce 740 m.n.m. Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. Za panování Jana Lucemburského byly Kašperské Hory povýšeny na horní město. Vývoj města značně ovlivnil král a císař Karel IV., když v letech 1356 – 1366 dal k němu zřídit obchodní stezku do Pasova. Dokladem panovnické přízně je i vystavení královského hradu v blízkosti města. Pevnost, která nese jméno svého zakladatele – Karlsberg – Kašperk byla postavena v letech 1356 – 1361 a sloužila k ochraně zemské hranice. Upadající těžba zlata byla postupně nahrazována obchodem, sklářstvím,dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka.

Kašperské Hory jsou dějištěm mnoha románu a povídek Karla Klostermanna. Spisovatelův otec zde působil jako lékař a několik let byl i starostou kašperskohorského okresu.

Okolí Kašperských Hor patří svou krajinou a přírodou k nejcennějším částem Šumavy, je zahrnuto do chráněných území Přírodní park Kašperská vrchovina, Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava.

Rejštejn

Rejštejn byl založen pravděpodobně ve 13. století, při soutoku Otavy s Losenicí, jako významné místo rýžování a dolování zlata. Pokles těžby v 17. století zapříčinil stagnaci ve vývoji. Určité oživení přineslo zakládání skláren a využívání dřeva z okolních lesů.

Významnou součástí historie je bývalá světově proslulá sklárna v Klášterském mlýně.

Nedaleká továrna Franze Watzlawicka ležící na břehu Losenice proslula výrobou dětských kočárků.

Výraznou dominantou Rejštejna je kostel sv. Bartoloměje, připomínaný v roce 1570 a přestavený roku 1792.

Na místním hřbitově najdeme při jihovýchodní straně kněžiště kostela hrob matky Karla Klostermanna a jeho bratra Jakuba Klostermanna, který býval v Rejštejně farářem. Klostermann Rejštejn často navštěvoval a zasadil sem děj některých svých románu a povídek.

Severovýchodně od obce se nachází Klostermannův vrch na jehož úbočí se nachází lesní kaple Panny Marie Pomocné na Klapperlu z r. 1936 s Ružencovým oltářem.

Dalším velice zajímavým místem jsou zbytky tzv. „Bílého domku“ na Klapperlu, což bylo místo prázdninových pobytů spisovatele K. Klostermanna po r. 1890. Poblíž je také nádherný výhled do údolí Otavy nad Rejštejnem.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: KU | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

27.05.2019: Zaniklé vesnice po odsunu Němců na Prachaticku / Netolice, knihovna
beseda s Mgr. Jindřichem Vágnerem od 18 hodin. www.netolice.cz

25.05.2019: Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého Mořice
v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea; ve 14 hodin bude na Mouřenci česko-německá mše svatá za účasti rodáků. www.pratelemourence.cz

24.05.2019: Noc kostelů a muzejní noc / Velhartice
Pátý ročník společné akce, v muzeu minerálů ukázka výroby skleněného páteříku + vlastní výroba páteříku; výroba desátku z korálků včetně možnosti vyrobit si svůj vlastní. V kostele od 18 hodin mše, od 19 hodin zazpívá Velhartický chrámový sbor, Dětský pěvecký sbor při MŠ a ZŠ Velhartice, poté četba fejetonů z knížky Brusinky od Hany Pinknerové. Od 20 hodin zazpívá Pěvecký sbor Metanoia.

24.05.2019: Nechte na hlavě ! aneb kloboukový večer / Janovice nad Úhlavou
V 18 hodin sraz účastníků s klobouky v městském parku a průvod směrem na nádvoří lihovaru; v 18.30 hodin country tance – ukázka, výuka (Fr. Čermák); v 19.30 hodin kouzelník Ondřej Soukup; od 21 hodin koncert Františka Nedvěda. Po celý večer budou k tanci hrát klatovští PILOUNI cca do 23 hodin, občerstvení zajištěno, vstupenkou je klobouk!! ___________________________________________________________

24.05.2019: Evropský den národních parků / Kašperské Hory
Odpolední program plný her, tvořivé dílny, kreativní hry a řešení úkolů s přírodovědnou tématikou; akce se koná od 15 hodin v IS a SEV Národního parku Šumava. www.npsumava.cz

18.05.2019: Na kole okolo Chanovic / Chanovice a okolí
od 13 hodin turistická vyjížďka, poznávání okolí, v cíli občerstvení a hudba. www.chanovice.czjméno:
heslo:

Nová registrace


Sudslavická naučná stezka - 13
Sudslavická naučná stezka
zobrazení: 6321
známka: 1.00

detail balkónu roubeného domku
detail balkónu roubeného  domku
zobrazení: 6650
známka: 1.75

Srní a okolí - 2
Srní a okolí
zobrazení: 6505
známka: 1.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě