Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


Historie

* Znáte Karla Klostermanna?

Vydáno dne 18. 12. 2008 (5611 přečtení)

Karel KlostermannV roce 2008 jsme si připomněli 160. výročí narození a 85. výročí úmrtí tohoto významného spisovatele a básníka Šumavy. Plzeňské nakladatelství Starý most vydalo při této příležitosti knihu Šumavské povídky, které si můžete objednat v e-shopu www.starymost.cz Pro ty, kteří se s dílem Karla Klostermanna dosud nesetkali, jsme vybrali několik citací:
„… Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadaného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzina skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. ………. Trhané, šedé mraky, plné sněhu, po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehal a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. …….. Z daleka šuměl les, viděti jsem ho nemohl, zdáloť se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpytu, dočista brala. Žádný zvuk, krom sterých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. ……… Hluboký sníh, který se práší, jakoby se z něho kouřilo. …….. Ze stromů padal sníh a drobné jíní; tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. ……….. Bíle, běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily…… …“ Na cestě k domovu


"...Zavyla vichřice od severu, zajela do srmků. Setřásajíc se sténajících větví spoustu sněhu, jež třeskně dopadaly na zem. Divé, strašné zvuky vycházely z lesa, jako by noční příšery na sebe volaly. Všude na výsekách, v údolinách a po cestách metelice sháněla sníh v nesmírné závěje, takže vrcholky dorůstajícího mlází dočista v nich zmizely. …“ Schovanec
"...Zimní jitro, jaké bývá na těchto vysokých polohách. Na západě a na severu hnědošedé páry, v nehybné mlhy srostlé, jež stály jako hradby nad černými lesy a všecek obzor zastíraly. …“ „…Široširá, lesklým sněhem zahalená pláň, bílá hladina, přes niž se klenulo modré nebe a na níž se mihotavě odrážely paprsky sluneční, rozprostírala se vpravo i vlevo a mírné svahy, jež ji omezovaly, byly slunečným svitem tak jasně polity, že oči, jedva k nim zaběhly, hned zase odvracely , nemohouce snášeti jich oslňujícího třpytu. …“ „…Po nevyšlapané cestě vezde sypký sníh, jímž obtížno bylo se bráti, ač vlastních závějí nebylo; avšak náledí pod ním ukryté, hladké jsouc jako sklo, kladlo krokům ošemetná osidla. …“ Odysea soudního sluhy
"...Jsem synem svých domovských lesů; miluji jejich drsnou přírodu … a to celou silou své duše.“ Karel Klostermann – básník Šumavy (1848 – 1923)
"...polehly hvozdy nebetyčné – již nevstanou. Leží pně dosud na mnohých místech, ježto nebylo lze je odstraniti. Když se dal po dvou, třech letech kůrovec do mrtvol i do zbylých živoucích, oloupali s nich dřevorubci kůru a oloupanou spálili. Ohně, které tenkrát všude hořely, byly panychidou, kterou člověk zhynulému lesu ustrojil.“ Ze světa lesních samot
"...Tvrdou macechou jest ta Šumava – krasavice – svým dětem v kraji, na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, husté, studené mlhy, příšerné zamlklé, halívají kraj do svých težkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy; mocné spousty sněhu znemožňující časnou setbu, zaléhají do dubna hubená políčka…“ Návrat šumařův
„Dějí se prý věci pod sluncem, jež zdánlivě pojí náhoda, ale které přece plynou z jakéhosi vyššího řízení, jehož zákony žádný smrtelný člověk nevystihl a nikdy vystihnouti nepostačí, třeba by byl sebe učenější a důmyslnější.“ Karel Klostermann

"...Netřeba jíti daleko, abychom se dostali do lesa; jdeme vlastně stále lesem, ale je to většinou mlází; kmeny však, kterých tu tlí na sta a na tisíce, mechem, lišejníky a hustými borůvkami a vřesovými keříky zarostlých a myriádami rostlinných kořenů jako nerozvazatelnými provazy spojených, hlásají ti o nedávno zapadlé době, kdy prales ve vší své nádheře a zasmušilé vznešenosti šuměl nad hlavami lidských červů, kteří v tuto tichou pustinu vstoupili…“
"...Strašidelně ční tu jeden z velikánů vzhůru k nebi; jeho jehličí dávno opadalo, jeho kmen nemá kůry; jak tu strmí, stojící mrtvola, a jeho kmen bílý jako stříbro leskne se ve svitu měsíce…“ Črty ze Šumavy
"...Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu, budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům; vzdáš hold naší staré Šumavě, vydají ohlas struny srdce tvého; i příšerný její ráz, jevící se hlavně za pochmurného počasí, dojme tě, jako tě dojímá smutná píseň; budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti budou chvíle, kdy vzdálen od ní zatoužíš; zapomeneš na nicotné naše pletky, malicherné štvanice..." V ráji šumavském

A na závěr několik citátů Ze světa lesních samot, Karel Klostermann, 1891. (drsné srovnání tehdejší každodenní dřiny s naším dnešním mírně infantilním přístupem k tzv. „volnočasovým aktivitám“ rekreačního lyžování a blbnutí na sněžnicích)
"...Žádné oko nepronikne padající spousty, ba jak je otevřeš, bodá do něho na sta křišťálových jehliček, palčivou bolest působíc; vše kolem tebe vře, není vzduchu, není světla, neslyšíš, nevidíš; vous ti mžikem přikryjí bílé spousty, spekou se, zacpou ústa i nozdry, celého tě zavějou. ..."
"...A když ustane nakrátko nepohoda, jeví se ti rovná, jednotvárná pláň; o modrošedé kleči ani památky, mlází do tří čtyř metrů výše zasypáno, že jediné větvičky neuzříš, koruny vysokých stromů, kde hustě stojí, jsou spojeny jako pod jedinou vrškovitou střechou, kterou kmeny drží jako sloupy chrámové strop...."
"...Někdy napadnou takové hromady sněhu, že se lámou pod tíhou větve starých stromů a jejich praskot i rupání za tichých nocí ze značných dálek k uchu doznívá, záhadné zvuky těm, jimž zjev ten povědom není...."
"...Když pak slunce k poledni silněji zasvítilo, překročivši temeno Luzného, jehož lesklou běl fialové, modré i nachové páry a stíny nevídanou krásou polijí, již popsati nelze; když paprsky přímo dopadaly na sníh: tu tál bílý povrch, v drobné kapky se slévaje...."
"...Ležely tu sněhu strašné spousty; tu a tam z něho čněl černající se vrcholek vyššího stromu; zkoušeli mužové hutnost sněhu, vydavše se na obručích na hladinu bílou; pak hrabali, na obě strany vyhazovali a dráhu ušlapovali; vzhůru dolů po stráni dupali, sjížděli, urovnávali až se jim pot s čela lil…..."
"...Mráz ráno i večer žíhal krutý, že sníh pod nohama hvízdal a supěl zvukem kovovým, že vous horkým dechem ovanutý v tlusté rampouchy mrzl i řeči bránil, svrchní šat bílým jíním se pokryl a krůpěje potu po tváři se řinoucí a na oblek dopadající ve stříbrné perly se měnily, nebylo stání ni ustání, zima nedala, ku práci a pohybu nutíc...."
"...Dřevaři vyhrabali nakupené zásoby polen zpod hlubokých závějů sněhových smetli vrstvy sněhu z nahromaděných klad, upravili ke všemu cestu, dotáhli sami těžké sáně s vykřivenými, zobákovitě končícími sanicemi, železem okovanými; zvířata stěží by obstála při této strašné, úmorné práci, kterou tu konali synové lidští...."
"...Svážení dříví na saních jest práce nadmíru obtížná a nebezpečná, která vyžaduje neobyčejné síly, velkého cviku a nemalé obratnosti a chladnokrevnosti. Kdyby člověk běh jejich řídící dost málo při brzdění se opozdil, sáně by se v letu překotily, z dráhy vyšinuly, střemhlav bůhvíkam zaletěly. Není roku, aby doprava tou cestou obětí nevyžadovala...."
"...Jest zajisté jízda s kládami ještě mnohem nebezpečnější a vyžaduje ještě větší síly a dovednosti, ježto hřmotná dlouhá hmota se tetelí jako obrovská struna, a běda nešťastníkovi, který by se neudržel: vymrštilo by ho do vzduchu letem divým prchající dřevo, jako tětiva mrskne šípem…
"...Mrtvé vládlo vůkol ticho – stromy nešuměly, nikde voda nehrčela, jen občas k nim dorážel zvuk zvonců pasoucího se stáda.…“...." Ze světa lesních samot
"...Na západě slunce chýlilo se přes dálné hřbety bavorských hor mnohem nižších než tato pláň. Rudá zář polila nebe a odlesk od ní padal na stromy i kmital se jako požár mezi větvemi vztekem větrů prořídlými. ..." …“ Ze světa lesních samot

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: MK | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

26.10.2019: Czernínské parfórsní hony plné hudby a vzpomínání / Chudenice - Starý zámek a Muzeum J. Dobrovského
Vrátíme se v čase na czernínské panství Jemčina v době jeho největší slávy, tedy v 18. století. To byl jeho majitelem Jan Rudolf hrabě Czernín z Chudenic se svojí manželkou. A právě imaginární hraběnka Czerninová bude vzpomínat na krásné období, kdy se na Jemčině pořádaly parforsní hony, o jejichž proslulosti se mluví dodnes. Hlavním skladatelem, který pro hraběte Jana Rudofa Czernina skládal lovecké skladby, které doprovázely ony slavné hony, byl Leopold Koželuh, současník W. A. Mozarta, který skládal opravdu skvostně. A právě jeho skladby v Chudenicích doprovodí hraběnčiny vzpomínky. Od 14 hodin. www.zamekchudenice.cz

25.10.2019: Perníkáři a cukráři / Horažďovice, divadelní sál muzea
Přednáška PhDr. Zdeňka Polanského o historii sladkých řemesel nejen v Horažďovicích, od 17 hodin. www.muzeumhd.cz

19.10.2019: Vernisáž výstavy Šumava objektivem / Žihobce, muzeum
zahájení jedinečné výstavy fotoobrazů šumavské krajiny, kterou zachytilo svými objektivy více než 50 fotografů; výstavu uvede Toni Yetti Jelínek v 17 hodin a potrvá do 30.3.2020.

19.10.2019: Hubertova jízda / Bohumilice, zámek Skalice
www.zamekskalice.cz

08.10.2019: Přednáška - Mayerling 1889. Smrt korunního prince arcivévody Rudolfa / Prachatice, muzeum
Přednáší historik PhDr. František Kubů, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

05.10.2019: Koncert Lucie Bílé v doprovodu Petra Maláska a pěveckého sboru Andílci / Stachy,Kostel Navštívení Pa
Od 18.30 hodin. www.stachy.netjméno:
heslo:

Nová registrace


Nové údolí
Nové údolí
zobrazení: 7174
známka: 1.38

Sudslavická naučná stezka - 4
Sudslavická naučná stezka
zobrazení: 6984
známka: 3.00

Exkurze do hlubin lesa
Exkurze do hlubin lesa
zobrazení: 6074
známka: 5.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě