Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


AKTUALITY

* HORŠOVSKÝ KOSTEL PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI

Vydáno dne 30. 06. 2006 (2126 přečtení)

V Horšově byl po dlouhé rekonstrukci znovu otevřen kostel Všech svatých, který je jednou z nejstarších a nejcennějších sakrálních památek na Chodsku.Kostel Všech svatých v Horšově je dozajista jednou z nejstarších a nejcennějších sakrálních památek v chodském regionu.
První písemná zpráva o Horšově pochází z let 1186 - 92. V té době byl Horšov vodní tvrzí s pozdně románským kostelíkem a patrně malou přilehlou osadou správním střediskem rozsáhlého územního majetku pražských biskupů. Tito však pobývali v Horšově jen zřídka kdy. Býval využíván zpravidla jako etapová stanice při cestách z Prahy do Řezna a jiných říšských měst, neboť byl vzdálen na dva dny jízdy koňmo z Prahy. Biskupy zde zastupoval určený správce.
Význam Horšova prakticky skončil vybudováním nového pevného hradu na levém břehu Radbuzy biskupem Janem III. z Dražic /1258 - 1278/, bezprostředně u staré kupecké osady zvané Týn. Lokalita se později pro přesné určení začala nazývat Týnem horšovským.
Počátky dnešního horšovského kostela je možno klást do poslední třetiny 12. století. Z té doby  se zachovala část západní a jižní stěny lodi. V 2. polovině 14. století došlo ke gotické přestavbě objektu do podoby, kterou si kostel zachoval dodnes.
Dostavěný presbytář, sklenutý dvěma poli křížové klenby, byl pokryt nástěnnými malbami, jakousi galerií postav všech svatých na pozadí bohatého arabeskového dekoru /malby byly odkryty při opravě vnitřku kostela v roce 2005/.
Záhy po dokončení gotické přestavby byla k jižní straně presbytáře přistavena kaple sv. Barbory, v níž se zachovaly vzácné nástěnné malby z let cca 1490, s výjevy z legendy o životě sv. Barbory. Donátorem výzdoby byl Dobrohost z Ronšperka.
Nad presbytářem se nachází unikátní gotický krov z II. poloviny 14. století, který patří mezi nejstarší dochovalé krovní konstrukce v Čechách. Štíhlá kostelní věž se soudobým zvonem pochází z počátku 16. století.
Poslední velká slohová přestavba se uskutečnila v době baroka /1745 a 1773/ a je nejdochovalejší v interiéru kostela. Z té doby pochází povrchová štuková výzdoba v podobě mramorování a zejména pak vybavení kostela. Hlavní oltář Všech svatých a oba boční oltáře sv. Anny a P. Marie, pochází z dílny významného plzeňského sochaře Karla Legáta, se zachovaly téměř bez úhony dodnes.
Kamenná ohradní zeď s vstupní bránou pochází z 18. století. Další úpravy: rekonstrukce věžní báně a vnější fasády jsou ze století devatenáctého.
V letech 2001 - 2005 byla za přispění Ministerstva kultury ČR, v rámci programu záchrany architektonického dědictví uskutečněna rozsáhlá obnova areálu kostela a jeho hodnotného vnitřního zařízení. Kostel byl znovu zpřístupněn 17.4.2006 – na Velikonoční pondělí.
Ke kostelu přiléhá bývalá panská obora s rozlohou cca 480 ha s důmyslnou sestavou rybníků  a vodních kanálů, kterou nechal vybudovat koncem 16. století Vilém Popel z Lobkovic. Na stavbu zdi bylo jako stavebního materiálu použito kamene ze zpustlé tvrze a dvora. Několik kilometrů dlouhá ohradní zeď byla postavena na příkaz vrchnosti v rámci robotních povinností, přičemž každá vesnice dostala přidělený úsek.
Objekt kostela v Horšově je možné navštívit po telefonické domluvě se správou Státního hradu a zámku v Horšovském Týně.     

Informace poskytl: V. Kuneš

Článek zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy, http://www.rras.cz

Kontakt:
Státní hrad a zámek Horšovský Týn, 346 01 Horšovský Týn
Tel: 379 423 111, 606 656 643, Fax : 379 423 113
e-mail : hz.htyn@arcom.cz
web: www.cestujme.cz/htyn/
Kastelán zámku - Jan Rosendorfský


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Edita Kůsová | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

26.10.2019: Czernínské parfórsní hony plné hudby a vzpomínání / Chudenice - Starý zámek a Muzeum J. Dobrovského
Vrátíme se v čase na czernínské panství Jemčina v době jeho největší slávy, tedy v 18. století. To byl jeho majitelem Jan Rudolf hrabě Czernín z Chudenic se svojí manželkou. A právě imaginární hraběnka Czerninová bude vzpomínat na krásné období, kdy se na Jemčině pořádaly parforsní hony, o jejichž proslulosti se mluví dodnes. Hlavním skladatelem, který pro hraběte Jana Rudofa Czernina skládal lovecké skladby, které doprovázely ony slavné hony, byl Leopold Koželuh, současník W. A. Mozarta, který skládal opravdu skvostně. A právě jeho skladby v Chudenicích doprovodí hraběnčiny vzpomínky. Od 14 hodin. www.zamekchudenice.cz

25.10.2019: Perníkáři a cukráři / Horažďovice, divadelní sál muzea
Přednáška PhDr. Zdeňka Polanského o historii sladkých řemesel nejen v Horažďovicích, od 17 hodin. www.muzeumhd.cz

19.10.2019: Vernisáž výstavy Šumava objektivem / Žihobce, muzeum
zahájení jedinečné výstavy fotoobrazů šumavské krajiny, kterou zachytilo svými objektivy více než 50 fotografů; výstavu uvede Toni Yetti Jelínek v 17 hodin a potrvá do 30.3.2020.

19.10.2019: Hubertova jízda / Bohumilice, zámek Skalice
www.zamekskalice.cz

08.10.2019: Přednáška - Mayerling 1889. Smrt korunního prince arcivévody Rudolfa / Prachatice, muzeum
Přednáší historik PhDr. František Kubů, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

05.10.2019: Koncert Lucie Bílé v doprovodu Petra Maláska a pěveckého sboru Andílci / Stachy,Kostel Navštívení Pa
Od 18.30 hodin. www.stachy.netjméno:
heslo:

Nová registrace


Srní a okolí - 6
Srní a okolí
zobrazení: 10138
známka: 2.00

Výlet údoím Ostružné
Gerlův dvůr
zobrazení: 2561
známka: 0

Sudslavická naučná stezka - 5
Sudslavická naučná stezka
zobrazení: 6436
známka: 0

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě