Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


AKTUALITY

* Teplou Vltavu na Šumavě splula již více než stovka lodí. Registrovaných je téměř tisíc

Vydáno dne 19. 05. 2014 (2312 přečtení)

vodáciDeštivé květnové počasí nahrálo vodákům na Teplé Vltavě. Během sedmi dní splul úsek v rámci Národního parku Šumava více než 120 registrovaných lodí. Zájem o splouvání je v této chvíli o něco vyšší než loni.

Registrovaných je již téměř tisícovka. Jednoznačně vedou prázdninové termíny.

Už více než sto dvacet lodí splulo od začátku května Teplou Vltavu ze Soumarského mostu do mostu u Pěkné v Národním parku Šumava. V květnu se regulovaný úsek splouvá pouze o víkendech a státních svátcích. Pokud hladina neklesne pod 50 centimetrů. Pak je splouvání z důvodu ochrany přírody zakázané.

„Po suché zimě vodákům výrazně pomohlo deštivé květnové počasí. Splouvalo se zatím po všechny povolené dni, mimo 1. května, kdy hladina vody klesla čtyři desetiny pod hranici 50 centimetrů. Nejvíce lodí – celkem padesát vyrazilo na Vltavu minulou sobotu – 10. května,“ uvádí Zdenka Lelková, manažerka pro regionální vztahy Správy NP a CHKO Šumava.

Další vodáci přibudou o víkendu. Celý týden pršelo. Proto se hladina vody drží vysoko nad hranicí pro splouvání, pohybovala se okolo 70 centimetrů. „V tuto chvíli už je na víkend registrováno šedesát lidí. Další budou samozřejmě ještě přibývat,“ doplňuje Zdenka Lelková. Registrovaná loď platí za splutí 300 korun, na místě poplatek narůstá o dvě stovky.

Správa NP a CHKO Šumava spustila registrační systém pro splouvání Teplé Vltavy 10. dubna. Od té doby si svůj termín zamluvilo už více než tisíc lidí. Od května do konce října je Vltava splavná z Lenory až do Nové Pece. „V úseku Soumarský most - Pěkná protéká v některých částech 1. zónou Národního parku Šumava. Proto zde podle Návštěvního řádu platí registrace lodí při výšce hladiny řeky, jak v rozmezí 50-61 cm, tak i při vyšším stavu vody,“ vysvětluje Václav Braun, vedoucí odboru státní správy Národního parku Šumava.

Počet lodí, které tu smějí každý den splout je kvůli ochraně unikátní přírody regulovaný do nejmenších detailů - jeho pravidla musí určovat Návštěvní řád Správy NP a CHKO Šumava, který platí druhým rokem a na dobu neurčitou. Od června se pravidla pro splouvání částečně mění. Splouvat se smí každý den. V nejběžnějším případě, kdy se hladina pohybuje na hranici mezi 51 a 61 centimetry může vyrazit až devět skupinek po sedmi lidech. Každý den se splouvá 12 hodin - od osmi ráno do osmi do večera.

Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v 16 hodin. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce. Vybraná varianta pro splouvání, byla Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhodnocena, jako varianta bez významného vlivu na životní prostředí. Pravidla doporučil autorizovaný posuzovatel, který musel vypracovat zákonem požadované posouzení.

Vltava na území Národního parku Šumava

Část řeky Borová Lada - Polka, není regulována výška hladiny ani počet lodí. Splouvání je zde povoleno od 15.03. do 31.05 o sobotách a nedělích od 8.00 do 18.00 hodin z důvodů vyšší hladiny vody po jarním tání. V ostatních měsících je zde vody nedostatek, tak jako na všech horních částech horských řek. Část řeky Polka - Lenora leží v CHKO a úsek není nijak omezován

Úsek Pěkná -Nová Pec má částečné omezení, časové od 01. 05. do 31.10., od 8:00 - 20:00 hodin . Počet lodí, časový harmonogram a výška hladiny nejsou nijak omezeny Od 10.dubna 2014 je spuštěna registrace pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most a Soumarský Most – Pěkná. Zde platí zvláštní podmínky uvedené v Návštěvním řádu.

Úsek Lenora - Soumarský Most je splavný od 01.05. - 31.10., od 8:00 - 20:00 hodin a výška hladiny je limitována od minimem 45 cm (dle vodočtu Soumarský most). Počet lodí není omezen, časový harmonogram není stanoven.

Některá pravidla pro splouvání

● Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám. Na celém toku mohou splouvat pouze kajaky a kanoe.

● Při registraci na Soumarském Mostě je nutné předložit doklad o zaplacení registrace (potvrzující e-mail).

● Každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě s doprovodem průvodce) za nezletilé děti zodpovídá přítomný zákonný zástupce nebo příslušná osoba vykonávající dohled.

● Splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Stručný přehled Návštěvní řád - úsek Soumarský Most-Pěkná Povolená doba splouvání: 8:00–20:00 hodin, doba povoleného vyplutí je každou celou hodinu v době od 8:00 do 16:00 hodin. Zásady pro splouvání (květen až říjen) 1. 5.–31. 5. pouze So, Ne, svátky 1. 6.–30. 6., 1. 9.–31. 10. denně

Hladina 50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce. 1. 7.–31. 8. denně

Hladina 50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/den) + průvodce (v době 14:00–16:00 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce)

Hladina nad 61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod. (max. 180 lodí/den) bez průvodce

● Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině.

● Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat.

● Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most–most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: MK | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

28.02.2020: Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IS a SEV NP
Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit o výrobu svého zářivého pokladu, od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz

23.02.2020: Komentovaná prohlídka / Horažďovice, Přírodovědná stanice
www.ddm-hd.cz

22.02.2020: Masopustní průvod / Chanovice
od 12 hodin. www.chanovice.cz

22.02.2020: Masopust / Volary
od 13 hodin vychází průvod masek od radnice a obchází celé město dům od domu, masopust je zakončen ve společenském sále radnice, kde se od 19 hodin uskuteční masopustní veselice s pochováním basy. www.mestovolary.cz

14.02.2020: Emil Kintzl a jeho povídání o Šumavě / Dlouhá Ves, kino
přijďte si popovídat a něco se dozvědět o starých časech na Šumavě; pořádá spolek Živá obec Dlouhá Ves; od 18 hodin, vstupné 50 Kč

05.02.2020: Pohledy do krajiny – nejkrásnější treky Kanady / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava
kanadské Rockies (Skalnaté hory) jsou snem snad všech cestovatelů. Great Divi-deTrail je 1200 km dlouhá cesta skrz ně, kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory! Bažiny! Komáři! Brody! Jezera! Žádná cesta! Déšť a dinosauři! Nevážné povídání s Martinem Úblem o tom, jak se neztratit v divočině, jak naplánovat cestu po Kanadě a proč netrhat medvědům borůvky; od 18 hodin. www.npsumava.czjméno:
heslo:

Nová registrace


Šumavská zákoutí - 9
Šumavská zákoutí
zobrazení: 7435
známka: 1.00

Plešné jezero
Plešné jezero
zobrazení: 6290
známka: 0

Tříjezerní slať - 2
Tříjezerní slať
zobrazení: 8262
známka: 1.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě