Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


Tipy na výlety

* Výlet na zříceninu hradu Hus

Vydáno dne 30. 06. 2015 (3502 přečtení)

titulka husmapy

Dnes vyrazíme na volně přístupnou zříceninu hradu Hus. Je to docela krátký, středně náročný, ale příjemný výlet.

Hrad Hus byl vystavěn na velmi strategickém místě, na skalnatém ostrohu nad řekou Blanicí.

výlet na hrad Husvýlet na hrad Husvýlet na hrad Husvýlet na hrad Hus Zaparkujeme na malém parkovišti, na místě zaniklé obce Cudrovice, u silnice vedoucí z Blažejovic do Mlynářovic, nedaleko Blanického Mlýna. Obec Cudrovice byla zbořena v roce 1956. První zmínka o obci pochází z roku 1456. V roce 1910 měla ještě 20 domů, ve kterých žilo 140 německých obyvatel. Byl zde kostel Zvěstování P. Marie se třemi zvony, postavený v letech1849-1850. U parkoviště si můžeme ještě prohlédnout malý hřbitov, v roce 1993 byl upraven a vysvěcen kříž.

Na parkovišti je zastřešené odpočívadlo – lavice se stolem. Turistický rozcestník nás navede na modře značenou stezku přímo ke zřícenině. Celá cesta vede lesem, nejprve po širší cestě a poté po vyšlapané pěšině s kameny a kořeny. Mineme několik jeskyní, které jsou zabezpečeny proti vstupu.Dnes vyrazíme na volně přístupnou zříceninu hradu Hus. Je to docela krátký, středně náročný, ale příjemný výlet. výlet na hrad Husvýlet na hrad Husvýlet na hrad Hus

Musíme překonat údolí řeky Blanice, sejdeme po pěšině k říčce a přejdeme po mostě, pak vystoupáme již poměrně krátký úsek k prvním zbytkům zdí. Na místě doporučujeme zvýšenou opatrnost, zvláště na děti, jelikož se nacházíme vysoko nad strží a nejsou zde umístěna zábradlí ani jiné zábrany.Hrad vystavěný ve 14. století byl celkem rozsáhlý, ale je velmi obtížné rekonstruovat původní půdorys, jelikož se z hradu zachovalo poměrně málo. výlet na hrad Hus výlet na hrad Hus výlet na hrad Hus

Od krále Jana Lucemburského získali v roce 1341 bratři Jenčík, Vavřinec, Herbort a Pešek z Janovic povolení k jeho výstavbě. Jednou s podmínek bylo, že se hrad stane královským manstvím a bude vždy otevřen králi v boji proti nepřátelům. V roce 1359 na základě potvrzení Karlem IV. se panství s hradem Hus stalo vlastnictvím Peška z Janovic. Po roce 1363 páni z Janovic z tohoto kraje odešli a hrad se stal pravděpodobně vlastnictvím krále, dalšími držiteli či správci hradu byli např. Zikmund Huler z Orlíka, Oneš z Orlíka a Vožice, Mikuláš z Pístného, Jan z Mikulovic nebo Jan Smilka z Křemže, za jehož éry byl hrad využíván jako základna k loupeživým válkám. Po jeho smrti v roce 1439 osazenstvo hradu v loupení pokračovalo pod vedením Habarta Lopaty z Hrádku. výlet na hrad HusV roce 1441 byl hrad půl roku obléhán, dobyt, vypálen a pobořen.

Dodnes jsou v okolí hradu patrné pozůstatky několika obléhacích táborů. Podrobnější informace o historii hradu si můžete přečíst v článku níže. Po prohlídce se vrátíme stejnou trasou zpět, díky většímu stoupání je cesta o něco náročnější. Pozor za mokra a deště je stezka nebezpečná a hrozí uklouznutí, což u nás skončilo naštěstí jen naraženým loktem.

Fotogalerie výletu na zříceninu hradu Hus

parkování – parkoviště GPS: 48.9548006N, 13.9267189E

nástupní místo – přímo z parkoviště

značení – celá trasa vede po modré turistické značce

časová náročnost – cca 1 hod.

fyzická náročnost – střední, vhodné i pro rodiny s dětmi

délka trasy – 2,2 km

povrch – lesní pěšina, kořeny a vystupující kameny

zajímavosti na trase - zřícenina hradu Hus, kamenité koryto řeky Blanice, jeskyně

občerstvení - ne

zajímavosti v okolí - rozhledna Libín, lanový park Libín, Prachatice, Volary, Soumarské rašeniliště

různé prolinky: zřícenina hradu Hus, video ze zříceniny hradu Hus

Itinerář výletu Na zříceninu hradu Hus si můžete vytisknout a všechny informace prakticky využít přímo v terénu.

itinerářitinerář mapaprofil





Prolink na mapu seznam:


Rádi bychom počet výletů dále rozšiřovali a tak uvítáme, když se s námi podělíte o své zkušenosti s našimi výlety a dáte nám vědět, jaké informace vám chybí a měli bychom je doplnit. Nebo nám zašlete své fotografie z těchto výletů, které rádi u výletů zveřejníme. K tomu můžete využít buď e-mail vlaskova@rras.cz, nebo třeba náš profil na facebooku isumava, kam také pravidelně přidáváme novinky a zajímavosti o dění na Šumavě. Budeme rádi, když nás budete sledovat, lajkovat a sdílet.





publicita projektu

Šumavské výlety byly zpracovány v rámci projektu “ Na šumavské výlety bez hranic po celý rok“, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Poznejte méně známá místa Šumavy: Zřícenina hradu Hus

Zřícenina hradu Hus se nachází na horním toku řeky Blanice nedaleko zaniklé vesnice Cudrovice na Prachaticku. Byl vystavěn na skalnatém ostrohu v místě výrazného meandru řeky, která tak tvoří jeho přirozenou ochranu ze západní, jižní i východní strany. Ze severu je hrad chráněn mohutným příkopem.

Povolení k výstavbě hradu na hoře lidově zvané „uf der Gans“ dostali bratři Jenčík, Vavřinec, Herbort a Pešek z Janovic od krále Jana Lucemburského listinou z 3. září 1341. Zároveň s povolením si král stanovil podmínku, že se hrad stane královským manstvím a bude vždy otevřen králi v boji proti nepřátelům a škůdcům. V roce 1359 potvrdil král Karel IV. Peškovi z Janovic, potomkovi Herborta, a jeho strýcům vlastnické právo na hrady Vimperk a Hus, k nimž patřila městečka Husinec, Záblatí a řada vesnic. Vimperk přenechal Pešek svým strýcům a sám si ponechal panství s hradem Hus. Když po roce 1363 páni z Janovic z tohoto kraje odešli, stal se hrad pravděpodobně přímým korunním majetkem. Následujících třicet let písemné zprávy chybí. Někdy na přelomu 14. a 15. století zastavil král Václav IV. hrad svému oblíbenci, královskému podkomořímu Zikmundovi Hulerovi z Orlíka. Ten se v roce 1393 uvádí jako patron kostela v nedalekém Záblatí a na jeho žádost svolil král roku 1400, aby toto městečko získalo městská práva a bylo opevněno. Zároveň také dostal povolení na zřízení nové cesty ze Záblatí až do Pasova.

Později byl Zikmund Huler za své podvody zbaven úřadu podkomořího a 23. června 1405 na Staroměstské radnici v Praze popraven. Po něm zřejmě krátce držel hrad s panstvím jako pozůstalost jeho bratr Oneš z Orlíka a Vožice. Ještě téhož roku se hradu znovu ujal král, který následně dědičně zastavil purkrabský úřad Mikuláši z Pístného. Ten však na hradě pobýval málo, proto svěřil jeho správu Janovi z Mikulovic. Ještě za svého života převedl Mikuláš hrad Hus s panstvím na Jana Smilka z Křemže, který byl táborským straníkem a užíval hrad i panství jako základnu k válce se sousedy, především s Oldřichem z Rožmberka. Janu Smilkovi se tak časem podařilo nashromáždit značný majetek, který mu císař Zikmund roku 1437 legalizoval. Roku 1439 byl ale Oldřichem z Rožmberka zajat, připraven o majetek, mořen ve vězení a nakonec popraven. Smilkovi lidé i bez svého pána dál pokračovali z hradu Hus ve svých loupežích a jejich novým vůdcem se stal Habart Lopata z Hrádku. V polovině února 1441 Přibík z Klenového, Petr Zmrzlík ze Svojšína, Janek Sedlecký z Prachatic a Klatovští oblehli hrad. Po půlročním obléhání se obránci 8. září 1441 vzdali, hrad byl vypálen a pobořen. V jeho okolí jsou dodnes dobře patrné pozůstatky několika obléhacích táborů.

Stoletou historii hradu a jeho držitele známe z písemných pramenů poměrně dobře. Poněkud horší je to již s poznáním půdorysné dispozice hradu, vystavěného na úzkém a dlouhém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Blanicí. Vzhledem k velmi torzovitému dochování zbytků zdiva je dnes velmi obtížné rekonstruovat původní půdorys hradu. August Sedláček uvažoval o severní části jako o předhradí a za jádro považoval jižní větší část hradu. Dnes je naopak prosazován názor, že při stavbě bylo zvoleno neobvyklé řešení dispozice s jádrem v čele a předhradím v zadní části.

Hlavní stavbou hradního jádra, situovaného za mohutným šíjovým příkopem, mohla být mohutná obytná věž v čele. Kromě ní zde jistě byly i další stavby. Na východě ho obíhal parkán. Do hradu se zřejmě vcházelo věžovitou branou v západním svahu pod čelem jádra, cesta procházela dále podél západní strany jádra nejspíše na předhradí a teprve odtud přes příkop do vlastního jádra. Na předhradí se dochovaly zbytky obvodové hradby s cimbuřím. Zajímavá je zeď vybíhající nad řeku ve východní části předhradí. Není vyloučeno, že souvisela se zásobováním hradu vodou.

Hus náleží mezi hrady, které stavěli šlechtici a následně je dostávali od Jana Lucemburského v léno s podmínkou, že budou vždy otevřené pro panovnické mocenské zájmy na daném území. S tím může souviset i velká rozloha předhradí hradu Hus, které mohlo v případě potřeby poskytnout útočiště početnému vojsku.

První větší soubor nálezů z hradu byl získán po ničivé povodni v roce 2002. Při záchranném archeologickém výzkumu se podařilo najít bohatou kolekci zlomků nádob, drobných kovových předmětů a zvířecích kostí.

Autor článku:Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog

Prachatické muzeum


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: MK | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

28.02.2020: Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IS a SEV NP
Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava – originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit o výrobu svého zářivého pokladu, od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz

23.02.2020: Komentovaná prohlídka / Horažďovice, Přírodovědná stanice
www.ddm-hd.cz

22.02.2020: Masopustní průvod / Chanovice
od 12 hodin. www.chanovice.cz

22.02.2020: Masopust / Volary
od 13 hodin vychází průvod masek od radnice a obchází celé město dům od domu, masopust je zakončen ve společenském sále radnice, kde se od 19 hodin uskuteční masopustní veselice s pochováním basy. www.mestovolary.cz

14.02.2020: Emil Kintzl a jeho povídání o Šumavě / Dlouhá Ves, kino
přijďte si popovídat a něco se dozvědět o starých časech na Šumavě; pořádá spolek Živá obec Dlouhá Ves; od 18 hodin, vstupné 50 Kč

05.02.2020: Pohledy do krajiny – nejkrásnější treky Kanady / Kašperské Hory, IS a SEV NP Šumava
kanadské Rockies (Skalnaté hory) jsou snem snad všech cestovatelů. Great Divi-deTrail je 1200 km dlouhá cesta skrz ně, kterou ročně projde pouze 50 dobrodruhů. Hory! Bažiny! Komáři! Brody! Jezera! Žádná cesta! Déšť a dinosauři! Nevážné povídání s Martinem Úblem o tom, jak se neztratit v divočině, jak naplánovat cestu po Kanadě a proč netrhat medvědům borůvky; od 18 hodin. www.npsumava.cz



jméno:
heslo:

Nová registrace


Modrava a okolí - 11

zobrazení: 6549
známka: 0

Srní a okolí - 5
Srní a okolí
zobrazení: 7399
známka: 0

Tříjezerní slať - 4
Tříjezerní slať
zobrazení: 7900
známka: 2.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě