Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


AKTUALITY

* Výstava Češi a Němci v sušickém muzeu

Vydáno dne 11. 07. 2013 (1531 přečtení)

výstava češi a němci v muzeu v Sušici plakát

Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalitních režimů - tak je nazvána výstava, která bude zahájena 13. července 2013 v Muzeu Šumavy v Sušici.

Výstava mapuje peripetie vývoje vzájemných vztahů po dobu jednoho století. Na první pohled je patrné, že 20. století bylo z velké části nelehké a kruté, poznamenané dvěma světovými válkami a dvěma totalitami. Posledních dvacet demokratických let otevřelo s ostychem černou skříňku dějin českoněmeckých vztahů, které pro oba sousední národy znamenaly odlišnou perspektivu událostí. Ačkoliv Češi a Němci ve 20. století prožili stejnou historii, sepsali rozdílné dějiny.

Výstava ze sbírek muzeí Plzeňského kraje se pokusila ukázat jejich základní etapy s ohledem na vývoj německé menšiny v českých zemích. nejvypjatějším obdobím je nepochybně konec 30. let 20. století, válečná léta a poválečný vývoj, které charakterizuje vyhrocení českoněmeckých vztahů. Jemu je také věnováno nejvíce prostoru i s ohledem na historické paralely totalitních režimů, zatěžujících život české i německé společnosti. mezi obdobími soužití, která byla konfliktní, prosvítala vždy přátelská konfrontace kulturní sociální a hospodářská, daná staletým vývojem Čechů a Němců ve společném státě.

Vzájemné ovlivňování a prolínání kultur vytvořilo jednu ze specifických středoevropských oblastí, jejíž poněkud bolestný příběh rozeznívá ozvěnou i dnešní dobu.

Ze svých dějin si vybíráme to, co nás staví do lepšího světla a věci, za které se stydíme, zapomínáme, a nechceme ani, aby na ně vzpomínali druzí. Dnešní a předválečné obrazy minulosti českých zemí jsou v podání české, německé a sudetoněmecké historie často velmi odlišné. Není cílem výstavy prosadit jediný “pravý“ pohled na společné dějiny, protože jen v pestré mozaice, složené ze samotných dobových předmětů, obrazů, fotografií, uniforem a dalších typických reálií, dokážeme zaslechnout mnohohlasou ozvěnu minulé doby.

Zazní v ní nepochybně tesklivé písně šumavských Němců vedle rázného bubnování Hitlerjugend, štěkotu pohraničních psů zpoza železné opony a jásavé písně pionýrů, věřících v stejně šťastnou budoucnost jako předchozí, jinými ideologiemi oklamané generace. Výstava není ani obhajobou, ani výčitkou, je jen konstatováním, snaží se ukázat pravdu ze všech stran.

Z české, hájící svou vizi nedělitelnosti českého území, ze sudetoněmecké, hájící právo na svůj stát, na své připojení k německému sousedu, na své sebeurčení, které zapadlo do obecně složitého vývoje menšin ve střední Evropě.

Irena Bukačová, Miroslav Hus, Pavel Suk – autoři výstavy


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: MK | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

01.12.2019: Koncert kapely Učedníci / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice
křesťanský folk, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

30.11.2019: Benefiční koncert Ireny Budweiserové / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře
koncert od 16 hodin, získané finanční prostředky budou použity k vytvoření pietního místa v prostoru bývalé kaple sv. Šebestiána. na Stodůlkách. www.sumavskecesty.cz

30.11.2019: Vánoční trhy / Vimperk, MěKS
vánoční charitativní bazar od 8 hodin, adventní řemeslný trh v Rožmberské ulici od 9 hodin, zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu od 16.30 hodin. www.meks-vimperk.com

30.11.2019: Nebíčko a peklíčko / hrad Rabí
Přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co vás čeká? V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání, od 12 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu

29.11.2019: Adventní Faux Pas / Hrádek u Sušice, zámecká kaple sv. Valburgy
koncert dámského pěveckého souboru v 19 hodin. www.zamekhradek.cz

29.11.2019: Divadelní detektivní hra Plynové lampy / Chanovice
Divadelní soubor Tyjátr Horažďovice uvede v KD Chanovice od 19 hodin anglickou divadelní detektivní hru Plynové Lampy, dle knižní předlohy Patricka Hamiltona.jméno:
heslo:

Nová registrace


Přítok Schwarzenberského kanálu
Přítok Schwarzenberského kanálu
zobrazení: 6272
známka: 1.00

Tříjezerní slať - 7
Tříjezerní slať
zobrazení: 6624
známka: 0

Třístoličník
Třístoličník - Dreisesselberg 1312 m.n.m.
zobrazení: 6768
známka: 2.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě