Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


Naučné stezky a vycházkové okr na Šumavě

Alej smíření   [509]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Alej smíření se nazývá zážitková trasa pod Boubínem. Na místech bývalé sklářské huti dnes návštěvník najde pozůstatky základů budov. Alej vysazených lip a dubů vznikla péčí lesnické školy ve Vimperku, stromky vysazovaly děti z vimperských a waldkirch ...

Boubínský prales   [510]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Naučná stezka je zaměřena na vývoj pralesa. Je určena pouze pro pěší. Její trasu tvoří okruh s osmi zastaveními s informačními panely. Stezka začíná i končí u Boubínského jezírka a přístup je možný z parkoviště Kaplice pod Boubínem nebo z železniční ...

Brložsko   [511]  Českokrumlovsko   DETAIL a MAPA


Z obce Brloh vychází a sem se i vrací okružní trasa naučné stezky zaměřené na přírodu a kulturu prostoru mezi Brlohem a Kuklovem. Mezi zajímavá zastavení patří především pro zájemce o historii osada Kuklov, kde se nacházejí nejen nepatrné zbytky star ...

Cestou zlatokopů   [512]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Stezka začíná u kostela sv. Markéty na náměstí v Kašperských Horách a vede kolem poutního kostela P. Marie Sněžné do údolí Zlatého potoka. Cestou lze spatřit pozůstatky rýžování zlata i jeho dolování. Nad malou přehradou jsou ve svahu vstupy do štol. ...


 
 pro zvětąení klikněte
Chalupská slať   [513]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Jedná se o krátkou procházku doplněnou třemi informačními panely. Jde se po poválkovém chodníku a na konci turisty čeká pohled na největší rašelinné jezírko v Čechách.


 
 pro zvětąení klikněte
Churáňov   [514]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka seznámí návštěvníky s typickou architekturou, historií osady Churáňov, meteorologickou stanicí, přírodními zajímavostmi - jalovcovým porostem na osadou Kůsov, rašeliništěm V Polci. Návštěva se doporučuje ve vegetačním období. Okruh lze absolvo ...

Farmářská stezka   [1012]  Klatovsko   DETAIL


Farmářská stezka vede z velké části klidovým územím Přírodního parku Kochánov v bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti Šumava. Výchozím bodem více než dvacetikilometrové trasy Středním Pošumavím jsou Petrovice, respektive Vojetice u Sušice ...

Historická krajina Netolicko - malý okruh   [515]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Jedná se o malý poznávací okruh vedený po atraktivních místech Netolic. Je možné navštívit např. muzeum JUDr. O. Kudrny a Archeopark na Jáně. Na 16 zastaveních jsou instalovány velmi zajímavé informační panely.

Historická krajina Netolicko - velký okruh   [516]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Naučná stezka je dlouhá 50 km a vede malebnou krajinou Netolicka. První zastávka je u renesančního statku Grejnarov, pokračuje přes Lhenice k hrbovským rybníkům. Na trase nechybí renesanční zámek Kratochvíle a potní místo Lomec. Stezka prochází jihoč ...

Jezerní slať   [518]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka vede jedním z nejchladnějších míst v České republice. Trasa je krátká a vede po poválkovém chodníku. Výhled na rašeliniště umožňuje vyhlídková věž. Na rašeliništi rostou rostliny, které jsou typické pro oblast tundry - např. bříza trpasličí.

Les   [519]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka vede lesem až k nejvyššímu místu cesty s vyhlídkovou věží. Z ní je vidět kraj kolem Lad i jezírko v Chalupské slati. Tuto trasu je možné spojit s trasou Chalupská slať. Je zde celkem 7 informačních panelů.

Lesní komplex Bor - Smrčí   [520]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Bývalá vojenská střelnice, 2,5 km vzdálená z centra Klatov směrem na Svrčovec, je nyní městský les. Jedná se o lokalitu s výskytem nevšední fauny i flóry a na své si přijdou i zájemci o ornitologii.

Lesní komplex Hůrka   [521]  Domažlicko   DETAIL


Hůrka, která leží asi 2 km z centra Klatov směrem na Domažlice, je vyhledávaným místem pro procházky v kterémkoliv ročním období. Je to zalesněný kopec, který leží 498 m n.m. a na něm je postavený kostel sv. Martina. Odtud se nabízí krásný výhled do ...

Lesnická stezka   [522]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Z Pravětína směrem na Zátoň vede přes 13 km dlouhá naučná stezka zaměřená na informace o šetrném hospodaření v lesích. Třicet informačních tabulí podá přehled o přirozené obnově lesa, prožezávkách, lesních škůdcích a ochraně proti nim i o dalších zaj ...

Lipno   [523]  Českokrumlovsko   DETAIL a MAPA


Stezka spojuje obce Frymburk a Lipno a je zaměřena na poznání lesa, lesního hospodářství a ochranu lesa. Zajímavá je i Alpská vyhlídka. Na trase je přístřešek, odpočívadlo se studánkou a 7 informačních panelů.

Medvědí stezka   [524]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka vede z Ovesné až do Černého Kříže u Stožce. Jedná se o nejstarší naučnou stezku na Šumavě. Byla vybudována již v roce 1967. Trasa je velmi náročná, místy se překonává značné převýšení. Mezi nejzajímavější zastavení patří Jelení vrchy s plavebn ...

Na Kašperk jinak   [525]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Stezka začíná na náměstí v Kašperských Horách a pokračuje okolo budovy základní školy, na Kavrlík. Cestou na Žlíbek je schovaný bunkr z roku 1937. Stezka turisty dovede na Pustý Hrádek, odkud je krásný výhled do okolí, stejně jako z vyhlídkové věže n ...

Národní park   [527]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Naučná stezka začíná i končí na Bučině a je dlouhá 6,5 km. Podél trasy se nachází 8 dvojjazyčných informačních panelů, které mají za úkol informovat o utváření krajiny člověkem na území Národního parku Šumava. Stezka vede i do míst, kde dříve stávaly ...

Naučná stezka Hory Matky Boží   [528]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Stezka začíná v místním muzeu, kde se návštěvník seznámí s historií obce, starými řemesly (výroba obuvi), kulturním a společenským životem. Další zastavení představí křížovou cestu, zbytky městského pivovaru, pásmo starých šachet a středověké důlní z ...

Naučná stezka pod Hamižnou horou   [750]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Ochranářský koutek s naučnou stezkou o délce 1,5 km se nachází na úpatí Hamižné hory. Hamižnou nazvali horu havíři, kteří zde kdysi dobývali zlato v křemelných žilách, protože kutací práce byly velmi pracné a hora své poklady vydávala jen velmi nera ...


Stožecká kaple 
 pro zvětąení klikněte
Naučná stezka Stožecká skála   [707]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


1,5 km (se zpáteční cestou 3 km) dlouhá stezka začíná u přístřešku na rozcestí pod Stožeckou skálou, kde lze zaparkovat kolo a pokračuje stoupáním na horu Stožec. Stezka prochází jádrovou zónou národního parku. Cesta vede k dřevěné lesní kapli ( ...

Naučná stezka Třísov - Zřícenina Dívčí Kámen - Holubov   [747]  Českokrumlovsko   DETAIL a MAPA

Třísov

Stezka v délce asi 3 km začíná v obci Třísov a značená cesta vede územím keltského oppida s odbočkou ke kultovnímu místu na severní akropoli, dále údolím Křemžského potoka a Vltavy k rozsáhlé zřícenině hradu Dívčí Kámen a romantickým údolím k cíli v ...

Nelesní krajina   [529]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Trasa má poznávací charakter a na šesti informačních panelech podává přehled o utváření krajiny člověkem.

Nýrsko   [530]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Stezka má 20 zastavení - např. Řeka Úhlava, Lesní divadlo, Pajrek, Mechorosty. 10 zastavení je věnováno jednotlivým stromům (Smrk ztepilý, Jedle bělokorá, Lípa velkolistá...). Stezka končí v Nýrsku.


Obří hrad u Popelné 
 pro zvětąení klikněte
Obří hrad   [531]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Obří hrad nedaleko Popelné u Nicova je nejvýše položeným keltským hradištěm. Trasa vede na Obří vrch, kde je možné vidět zbytky původního hradiště a je odtud výhled do údolí Losenického potoka. Na trase jsou 3 informační panely.


Menhir na Javorníku 
 pro zvětąení klikněte
Okružní naučná stezka Javorník   [517]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka má dva okruhy (7,5 km a 11,5 km) a je určena spíše zdatnějším turistům. Seznámí návštěvníky s prvky ekologické výchovy. Kratší trasa obsahuje 16 zastavení, delší 21, vždy s informačními panely. Trasa vede také na vrchol hory Javorník (1089 m n ...

Po stezkách strážců hranic   [526]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Nová naučná stezka nazvaná Po stezkách strážců hranic vznikla v Kašperských Horách na Klatovsku a okol. Turisty seznámí s historií ochrany hranic od středověku až po předválečné opevnění a finanční stráž. Stezka měří 19,5 kilometru. Trasa vede z námě ...

Po stopách Jiráskovy Lucerny   [532]  Domažlicko   DETAIL a MAPA


Naučná stezka se zaměřuje na přírodní zajímavosti i historii Staňkovska. Návštěvník má možnost vidět zámek v Osvračíně, přes 300 let starý mlýn, zříceninu hradu Lacembok a kapličku na vrchu Mastník. Zvláštností stezky je analogie navštívených lokalit ...


 
 pro zvětąení klikněte
Povydří   [533]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Je to jedna z nejznámějších stezek v centrální Šumavě. Návštěvníci se mohou seznámit s jedinečnou scenérií řeky Vydry na Antýglu, kde kdysi byla šumavská sklárna, až k soutoku Vydry s Křemelnou na Čeňkově Pile (soutok tvoří řeku Otavu). Občerstvit se ...


 
 pro zvětąení klikněte
Prachatické hradby   [534]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Stezka seznámí turistu s obranným systémem města Prachatice. Na trase je 5 zastavení s informačními panely.

Proměna horské smrčiny   [535]  Klatovsko   DETAIL a MAPA


Zážitková stezka začíná i končí na Březníku, ale nástupní místo je až v 7 km vzdálené Modravě. Informační panely obsahují zásobníky s letáky v češtině. Trasa vede lesem, kde jsou odumřelé stromy napadené kůrovcem a lze pozorovat, jak si příroda s tou ...

Sedmihoří   [537]  Domažlicko   DETAIL a MAPA


Tato naučná stezka se nachází 10 km od Horšovského Týna a návštěvníka seznámí s geologickými podmínkami, faunou, flórou a historií tohoto místa. Stezka byla zrekonstruována. Na trase je 12 zastavení s informačními panely.


sudslavická lípa 
 pro zvětąení klikněte
Sudslavický okruh   [749]  Prachaticko   DETAIL a MAPA


Při silnici č. 4/I z Vimperka do Strakonic, na okraji obce Sudslavice, začíná okružní naučná stezka od mlýnu Vanických. Tato velmi atraktivní stezka v délce 3,2 km Vás provází členitým terénem a seznamuje návštěvníka s územím vytvořeným krystalickým ...

Svatopetrská naučná stezka   [621]  Prachaticko   DETAIL


Stezka začíná u nápadného skalního výchozu, kolem kterého chodil do prachatické školy mladý Jan Hus a odkud prý také řídil Jan Žižka v roce 1420 dvakrát úspěšné obléhání města. Při další cestě stojí opravené kapličky křížové cesty. Skvostem je hřbito ...

Údolím šumavských památek   [622]  Prachaticko   DETAIL


K poznání na památky bohatého Vimperka se nabízejí dvě okružní stezky. První je zaměřena na historické centrum se zbytky unikátního městského opevnění, Černou bránu, srubové domy z 18. století, městskou zvonici a kostel Navštívení Panny Marie. Druhý ...

Vchynicko - tetovský kanál   [623]  Klatovsko   DETAIL


Naučná stezka začíná u rekostruovaného hradlového mostu přes Vydru, kde je začátek unikátního technického díla, podél kterého vede stezka. Turista se seznámí s historií kanálu a plavení dříví. Cestou je k vidění osm historických mostů a bývalá poutn ...

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

27.07.2021: Vycházka s průvodcem / Lenora
vycházka spojená s povídáním o historii, délka trasy 12 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

22.07.2021: Mňága a Žďorp / Vyšší Brod, klášterní zahrada
od 19 hodin, www.ivyssibrod.cz

22.07.2021: Houby Šumavy / Srní, u kostela
vycházka s mykologem, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

21.07.2021: Život v divočině / Stožec, IS
vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz

19.07.2021: Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS
vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

29.09.2020: Přednáška "čím se u nás platilo" / Prachatice, muzeum
Přednáší PhDr. Jiří Chvojka, emeritní numismatik Jihočeského muzea v Českých Budějovicích; od 17 do 19 hodin; po přednášce máte příležitost zjistit hodnotu starých mincí a bankovek, které schováváte doma. Program přednášek na aktuální sezónu najdete na webu www.prachatickemuzeum.czjméno:
heslo:

Nová registrace


Tříjezerní slať - 5
Tříjezerní slať
zobrazení: 8352
známka: 2.00

Tříjezerní slať - 3
Tříjezerní slať
zobrazení: 8817
známka: 1.67

Srní a okolí - 7
Srní a okolí
zobrazení: 7955
známka: 2.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě