Jihočeši mohou ještě měsíc podpořit v hlasování „své“ stromy

Autor: MS <svarcova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 08. 09. 2011

Bučina Ještě zhruba měsíc mají Jihočeši na to, aby podpořili v anketě Strom roku 2011 své „krajany“. Dva stromy z jižních Čech se totiž dostaly mezi dvanáct finalistů v této celostátní anketě. Tu už podesáté vyhlásila Nadace Partnerství.

„Oba finalisty z jižních Čech mohou lidé podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM4 – to je číslo pro dub z Tereziina údolí, nebo DMS STROM8, což je číslo pro srostlé jasany v Chýnově na Táborsku. Dárcovské SMS pak lze zaslat na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 korun. Druhou možností je hlasovat prostřednictvím archů, které Jihočeská centrála cestovního ruchu distribuuje do informačních center v regionu. Hlasovací archy a informace o jednotlivých finalistech jsou k dispozici i na webových stránkách www.stromzivota.cz/anketa ,“ uvedl jihočeský radní František Štangl. „Jižní Čechy disponují překrásnou přírodou. To, že se do celostátního finále dostali z celkem 67 stromů z celé republiky dva kandidáti, svědčí o skutečném přírodním bohatství našeho regionu,“ doplnil.

Celostátní anketa Strom roku je v České republice největším a nejpopulárnějším ekologickým projektem svého druhu. Od roku 2002 se do ní podařilo zapojit téměř 370 tisíc lidí. Cílem ankety je jednoduchým způsobem rozvíjet vztah lidí ke stromům a k místu, kde žijí, a zároveň upozorňovat na negativní trend ubývání rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů. V letošním roce se do ankety přihlásilo 67 stromů a odborná porota vybrala dvanáct finalistů, kteří zaujali svou historií, pověstí, vzhledem, neotřelou přihláškou a hlavně schopností stmelit lidi ve svém okolí. „Návštěvníci Novohradska se mohou přesvědčit o síle dubu, pojmenovaného Strom svatebčanů, který stojí v Tereziině údolí. Statný dub vévodí loukám nad Lázničkami a je více než 500 let starý a jeho mohutný kmen obejme osm menších dětí. Dub je častým cílem návštěv turistů i svatebčanů, kteří pod ním polibky zpevňují své svatební sliby. K údolí se váže pověst o trpaslících a panském správci, který se rozhodl pokácet stromy kolem staré cesty. Když však zaťal do jednoho ze stromů sekeru, země se otřásla a správcovo stavení se sesypalo. To správce vyděsilo a od dalšího kácení dubů ustoupil,“ přiblížila pověst dubu v Tereziině údolí ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Pavla Konopová.

Druhou volbou Jihočechů mohou být srostlé jasany, které už téměř dvě stě let rostou za chýnovským kostelem na místě bývalého hřbitova. V jejich blízkosti se nachází starý pivovar postavený v roce 1581 rodem Malovců. Pivovar byl proslulý po širokém okolí svým výborným pivem a sloužil až do roku 1948. „Jasany jsou zvláštním unikátem, protože jejich jednotlivé části v místě setkání dokonale splynuly. Srostly také s kovovou opěrou kříže z roku 1826,“ upřesnila Pavla Konopová. Rozhodovat o vítězném Stromu roku 2011 může veřejnost do letošního 10. října. Každý, kdo podpoří některého z finalistů zasláním dárcovské SMS nebo podpisem na hlasovacím archu, zároveň přispěje do veřejné sbírky určené na výsadbu a ochranu stromů. Vítězný strom získá poukaz na odborné ošetření a postoupí do mezinárodní ankety Evropský strom roku.